Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ADVENTNÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN

Na konci loňského roku jsme se my, žáci ZŠ Klausova, zúčastnili poznávacího zájezdu do německých Drážďan. A stihli jsme toho opravdu hodně. Viděli jsme například budovu opery Semperoper, moderní Sächsischer Landtag - Saský zemský sněm, katolický kostel Hofkirche Kathedrale v historickém centru města, Frauenkirche - kostel Panny Marie, který byl na konci 2. světové války bombardován, a tak je postaven zcela nově. Samozřejmě jsme nevynechali Zwinger, obrovskou galerii moderního i staršího umění. A protože byl adventní čas, prohlédli jsme si také Weihnachtsmarkt - tradiční vánoční trhy. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Novotné, paní zástupkyni Hejnové a její dceři Kristýně, které výlet zorganizovaly a byly nám skvělými průvodkyněmi.

za žáky 5. třídy František Hejl