Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Počítačová kriminalita v praxi

V tomto článku bych chtěl čtenáře STOPu seznámit s případy počítačové kriminality, s nimiž se setkáváme, a poradit, jak předejít škodě a ztížit podvodné jednání osobám, které využívají internet k nezákonnému obohacení na úkor jiné osoby, v našem případě kupujícího. Policie se o podvodném jednání dozvídá od poškozených, kteří na internetu našli nabídku koupě věcí za výhodnější cenu, než je běžná cena v „kamenném obchodě“. Většina internetových obchodů funguje k oboustranné spokojenosti prodávajícího i kupujícího. Bohužel dochází k tomu, že je zde nabízeno zboží od podvodníka, který zaslání zboží podmiňuje zasláním finanční částky předem na bankovní účet. To je velmi rizikové a kupující se dostává do nerovného postavení. V tomto případě doporučuji přinejmenším ověřit si, zda je prodávající k dohledání na uvedeném kontaktu, tj. e-mailu, telefonu, zda má obchodník k tomuto obchodu živnost a IČ. Další riziko je zasílání finančních prostředků na bankovní účet mimo Českou republiku. Šetření v těchto případech je značně časově náročné pro policii i pro obvodního státního zástupce a nemusí vést ke zjištění pachatele, jelikož činy, které jsou postiženy v našem trestním zákoníku, nemusí být trestné v jiném státě. Tato trestná činnost je většinou většího rozsahu. U trestné činnosti na území ČR je objasněnost velká, ale náhrada způsobené škody značně problematická, protože podvodníci většinou získané finanční prostředky utratí a jsou nemajetní.

Uvedl jsem pouze některé hrozby pro vaše finance. Proto postupujte při nákupech pomocí internetu obezřetně, užívejte ověřené obchodníky z dřívějších obchodů, využívejte dodání zboží na dobírku a plaťte po převzetí a kontrole objednávky. Vaše obezřetnost je hlavní prevencí této trestné činnosti.

nprap. Petr Smrčka, vrchní inspektor, MOP Košíře (Běhounkova ul.)