Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola jazykům otevřená

 

FZŠ Trávníčkova je právě takovou školou. V rámci multikulturní výchovy učí děti porozumět sobě i druhým, tolerovat odlišnosti spolužáků z cizích krajů, znát jejich tradice a zvyky, pomáhat jim při zvládání českého jazyka. Výsledkem této systematické činnosti se pak v předvánočním čase stává společné multikulturní vystoupení žáků.

Tentokrát se pod názvem Škola jazykům otevřená konalo 16. prosince. Děti cizinců navštěvující naši školu společně s českými spolužáky připravili a předvedli skoro dvouhodinové pásmo scének, písní a tanců v jazyce nejen českém, ale i anglickém, německém, ruském, slovenském a romském.

Hana Žďárská