Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SKŘÍTKOVSKÁ ŠKOLIČKA

 

V prosinci proběhlo v ZŠ Klausova druhé setkání předškoláčků, které se neslo v duchu básniček a pohádek Jiřího Žáčka. Děti se zapojily do divadelního představení O řípě jako Říp, zazpívaly si, vyrobily si vlastní skřítkovské čepičky a odhalily tiskařského šotka. Celou školičkou je provázeli skřítci - školáci z 3. B a 5. C.

Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky