Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLOVO A OBRAZ

 

Již několik let se žáci ZŠ s RVJ Bronzová v hodinách výtvarné výchovy zapojují do projektu Slovo a obraz, ve kterém se snaží najít další způsoby komunikace, především ty vizuální. V hodinách si zkoušejí nejen klasické výtvarné techniky, ale také nová média - digitální fotoaparát, počítač, někdy také prostředky dramatické. Některé práce bývají společné a tady hodně záleží na vzájemné komunikaci. Práce našich žáků se staly součástí mezinárodního projektu Image and identity, který chceme představit v Písku na 13. celostátní přehlídce dětských výtvarných prací. Mezi další projekty patří Pražské quadrienale, které nás čeká na jaře. Nezapomínáme ani na návštěvy galerií, kde využíváme připravené programy a dílny k jednotlivým výstavám. A výsledky naší běžné práce v hodinách? Přijďte se na ně podívat k nám do Bronzové.

Milena Kusá