Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Starosta odpovídal občanským sdružením

 

Na čtvrtek 14. ledna svolal Spolek občanských sdružení JihozápadníhoMěsta setkání, kde měla zainteresovaná občanská sdružení referovat o své činnosti a plánech na tento rok. Protože spolek pozval také zastupitele městské části, zúčastnili se setkání starosta Prahy 13 David Vodrážka, jeho zástupci a několik členů zastupitelstva. V úvodní části přednesli zástupci sedmi občanských sdružení své výhrady k činnosti úřadu a samosprávy. Pak dostali prostor přítomní hosté. Starosta David Vodrážka poté postupně probral všechny výhrady, které zazněly v proslovech zástupců sdružení, vysvětlil situaci a stanovisko radnice. Další hodinu pak odpovídal na nejrůznější dotazy, které účastníci v průběhu setkání sepsali. Hlavními tématy, o kterých se během večera nejživěji diskutovalo, byly stavební záměry na našem území a možnost jejich ovlivnění, bezpečnostní situace a parkování na Velké Ohradě. Účast vedení radnice na tomto setkání je důkazem toho, že komunikaci s občany bere vážně a nebrání se ani výměně názorů.

Samuel Truschka