Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Testování patnáctiletých – PISA 2009

 

Základní škola Kuncova obdržela 15. 12. 2009 od národní koordinátorky výzkumu PISA 2009 Jany Palečkové z Ústavu pro informace ve vzdělávání Certifikát o účasti v hlavním šetření mezinárodního výzkumu PISA 2009 a zároveň i předběžné výsledky výzkumu. Do výzkumu se v ČR zapojilo 291 škol (od základních přes víceletá a čtyřletá gymnázia až po několik středních škol s maturitními obory a učiliště). Šetření, které proběhlo v dubnu 2009, se mohli zúčastnit pouze patnáctiletí žáci nebo studenti. Ze ZŠ Kuncova bylo do výzkumu zařazeno inspektorkou 19 žáků starších 15 let z 8. a 9. tříd (z toho 5 žáků bylo z matematické, 2 žáci z jazykové a 12 žáků ze sportovní třídy). Zkoumána byla jejich čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost. Ze 134 základních škol z celé ČR skončila ZŠ Kuncova s průměrnou úspěšností 58,6 % na velmi pěkném 13. místě, což lze považovat za výrazný úspěch žáků a zároveň ocenění pedagogické práce vyučujících.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova