Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní akademie ve Mlejně

 

Ani dvě vystoupení žáků a učitelů nedokázala uspokojit zájem všech rodičů o tradiční školní akademii ZŠ Kuncova, která se konala v pondělí 13. prosince v nových prostorách Kulturního domu Mlejn. Na odpolední i večerní vystoupení dorazilo celkem 500 diváků, kteří zhlédli pečlivě nacvičená vystoupení téměř dvouset dětí. Během představení, z nichž každé bylo dlouhé téměř dvě hodiny, vystoupili malí i velcí žáci, třídní kolektivy, menší skupiny i sólisté, které uváděla na scénu moderátorská dvojice. Pohybová a dramatická vystoupení střídaly ve svižném tempu i výstupy hudební a taneční, z nichž některé zaznamenali pracovníci kabelové televize Prahy 13. Diváci ocenili všechny vystupující nadšeným potleskem a nešetřili chválou a obdivem ani směrem k organizátorům. Za obětavost, nasazení a krásná vystoupení děkuji všem účinkujícím a za náročnou přípravu, práci s žáky a hodiny práce navíc všem, kteří se na úspěšné akademii podíleli.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy