Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

 

Ve středu 9. března od 9 hod. se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná XI. ročník soutěže pro žáky 5. tříd v angličtině. Záštitu převzal starosta David Vodrážka a ÚMČ Praha 13 za podpory redakcí časopisů Bridge, R&R Rainbow a firmy United Bakeries.
Žáci si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách, křížovkách i na počítači, ústně pak žáci předvedou samostatně svoji pohotovost ve volné disciplíně (písnička, básnička atd.). Jako čestné hosty přivítáme zástupce Velvyslanectví Velké Británie, University of New York in Prague a Eurocentra Praha.
Přihlášky u p. zástupkyně Čočkové nebo Šoukalové, na tel./fax 235 514 369, 235 514 356, zs-bronzova@zs-bronzova.cz, na www.zs-bronzova.cz nebo je zašleme poštou. Více na www.zs-bronzova.cz.

Alena Šoukalová