Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Španělská besídka

 

Výuka španělštiny je na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského velmi populární. Stále více studentů si ji vybírá jako druhý cizí jazyk. Přispívá k tomu i fakt, že se nám v rámci evropského programu Comenius daří pravidelně získávat rodilé mluvčí jako asistenty. Asistentka Marta Nicolás ve spolupráci s učiteli španělštiny uspořádala pro zájemce z řad studentů španělskou besídku, kde se zpívaly španělské koledy, ochutnávaly španělské i české vánoční dobroty a účastníci se vyřádili při nejrůznějších hrách. Byla to dobrá příležitost nenásilně procvičit španělštinu i mimo vyučování.

Marie Jungmannová