Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ÚSPĚCHY PŘI VÝUCE CIZINCŮ

 

Začlenění cizinců do běžného života není bez problémů. Zejména jazyková bariéra komplikuje život nejen dospělým, ale zejména dětem, které musí kromě osvojení jazyka zvládnout i učivo. Proto se v ZŠ Klausova snažíme pomoci při vzdělávání cizinců, společně najít nejvhodnější způsob a cestu v této práci. S potěšením musím říci, že naši školu i městskou část velmi úspěšně reprezentovaly tři dívky a paní učitelka Z. Novotná, které získaly 1. místo v celorepublikové soutěži Čeština je i můj jazyk (vyrobily elektronický slovník pro cizince) vyhlášené Metou - Sdružením pro příležitosti mladých migrantů za podpory MŠ a EU. Velmi si jejich práce vážíme, moc děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme další úspěšné kroky při vzdělávání cizinců.

 

Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky