Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VYSVITLA HVĚZDA

 

Koncem září se v ZŠ Klausova vytvořila skupina nadšenců, kteří se odhodlali spojit svou snahu i úsilí s divadelní múzou. Kolegyně Zdenka Novotná a Jiřina Přikrylová shromáždily děti různých věkových kategorií a společně nastudovaly již několikáté divadelní představení. Výsledek, který jsem koncem prosince zhlédla v hudebně školy, byl okouzlující. Hru o Narození Ježíše Krista děti vzaly za svou. Do rolí se vžily a to, co předvedly, stálo opravdu za to.Mluvené slovo se střídalo se zpěvy a tanci, celým příběhem nás provázela vypravěčka. Zpěvem a hraním na kytaru osvěžovala představení paní učitelka Přikrylová, režii měla v ruce Zdenka Novotná.
Dobrovolné sdružení dětí naší školy uspělo na výbornou.

E. Lišková