Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Primátor Bohuslav Svoboda přivezl na Hrad sedmý klíč. Pak sedm držitelů klíčů odemklo Korunní komoru ve Svatováclavské kapli. Ke korunovačním klenotům, největšímu českému národnímu pokladu, umožňuje přístup jen společně všech sedm klíčů. Jejich držiteli jsou v současné době prezident republiky Václav Klaus, předseda vlády České republiky Petr Nečas, arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, probošt Metropolitní kapituly u Sv. Víta Mons. Václav Malý a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.
  •   První zasedání výboru pro dopravu potvrdilo jednoznačnou prioritu v rozvoji kolejových dopravních systémů – pokračování výstavby prodloužení metra A, příprava výstavby trasy metra D, výstavba nových a rekonstrukce stávajících tramvajových tratí. Na některém z příštích výborů by se mělo projednat posílení železniční dopravy v systému Pražské integrované dopravy a velmi aktuální problém neutěšeného stavu pražských mostů a jejich oprav.
     
  • Městská rada projednala novou obecně závaznou vyhlášku o cenové mapě stavebních pozemků. Záměrem je zpřesnit oceňování stavebních pozemků a poskytnout přehled o trhu s pozemky. Loni i letos došlo k nárůstu průměrné ceny o 4 %. Průměrné ceny ve vnitřním městě jsou přibližně dvojnásobné (12 230 Kč/m2) proti cenám na dalším území města (5 750 Kč/m2). Více najdete na www.magistrat.prahamesto.cz/Mapy.

–dn-