Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětská práva

 

V těchto dnech jsme s 3.A ukon - čili práci na třídním projektu Dětská práva, jehož cílem bylo seznámit děti s tím, že existují závazné dokumenty, které shrnují lidská práva a práva dětí. Děti se nejdříve seznámily s pojmem lidská práva, potom diskutovaly o tom, kdy někdo porušoval práva druhého a společně vytvářely myšlenkovou mapu na toto téma. Během práce na projektu se děti setkaly s texty, které se zabývaly některými právy, hlavně s jejich porušováním. Měly zjistit, která práva byla porušena a především si odnést poznatky, jak porušování práv řešit či mu úplně předejít. Důležité bylo také uvědomit si, že lidé mají nejenom svá práva, ale také povinnosti. Ve svém závěrečném písemném hodnocení se každý žák podělil o své poznatky a zkušenosti, které si z práce na projektu odnesl. Výstupem z našeho projektu je soubor textů, se kterými děti pracovaly a také seznam dětských práv, které si každé dítě vytvořilo.

Anna Cudráková, ZŠ Mohylová