Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KÜHŇATA POTĚŠILA

 

Lidovými koledami v moderních úpravách i vánočními písněmi z pera Jiřího Temla a dalších skladatelů dojali malí zpěváčci z přípravného oddělení Kühnova dětského sboru se sbormistryní Terezou Bystřickou návštěvníky koncertu, který se uskutečnil v obřadní síni radnice 18. prosince. Před nimi zazpívala i menší Kühňata pod vedením Marie Erlebachové. Přípravky se scházejí a cvičí v Základní škole Kuncova. Více na www.kuhnata.cz.

Eliška Hrubá Toperczerová, dramaturg