Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavnostní promoce absolventů

 

V aule České zemědělské univerzity proběhla 17. ledna slavnostní promoce absolventů Virtuální univerzity třetího věku. Studium, které organizuje Provozně ekonomická fakulta, probíhá prostřednictvím promítání natočených přednášek a internetových testů. V 96 konzultačních střediscích po celé republice studuje touto formou na 1500 seniorů.

Mezi účastníky promoce byli i absolventi z Prahy 13, kteří se po tři roky scházejí na virtuální přednášky do učebny v Lukáši. Celkem zde studuje 19 seniorů, z toho 12 již absolvovalo 6 semestrů a mohlo tedy obdržet osvědčení a pamětní diplom – jsou to Miluše Brhlíková, Jana Dvořáková, Jiřina Focherová, Anna Háková, Jiří Herlík, Jindra Cuchalová, Richard Kouba, František Kundrát, Květoslava Nováková, Eva Novotná, Marie Smejkalová a Petr Weber.

Za městskou část absolventy pozdravil ředitel Střediska sociálních služeb Jiří Mašek. Jedním z nejaktivnějších studentů je František Kundrát z Klubu seniorů I. Zapojil se již v pilotním semestru o astronomii a poté absolvoval 6 semestrů lesnictví, přičemž plnil úlohu moderátora – uváděl a promítal přednášky. „Hlavním přínosem studia je, že nutí člověka přemýšlet,“ říká pan Kundrát. „Dala se dohromady parta lidí a vždy jsme se na sebe těšili. Pro mnohé bylo důležité, že se naučili pracovat s počítačem.“ S úspěšnými absolventy se 24. 1. sešel také starosta David Vodrážka a s gratulací jim předal pamětní list a společnou fotografii z promoce. Před jejich pílí a nadšením je třeba smeknout.

Samuel Truschka