Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝSLEDKY ANKETY O PRIORITÁCH OBČANŮ

Dne 26. září 2012 proběhlo na radnici Prahy 13 první veřejné fórum k rozvoji městské části jako jeden z bodů plnění kritérií Místní agendy 21. Fóra se zúčastnilo 49 občanů, kteří sepsali a poté bodově ohodnotili své priority. Z jednání tak vyplynulo následující pořadí deseti nejdůležitějších úkolů:

1. Výstavba domu pro seniory 11 bodů
2. Omezení zástavby na úkor zeleně 7 bodů
3. Zajištění krizového bydlení pro sociálně slabé 7 bodů
4. Zvýšení finanční podpory formou grantového systému pro následující oblasti:
volný čas a sport, zeleň, životní prostředí a sociální oblast
6 bodů
5. Řešení dopravy v klidu (parkování) 6 bodů
6. Zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy 6 bodů
7. Omezení provozu heren včetně řešení problematiky terminálů 5 bodů
8. Zvýšení počtu pochůzkářů městské policie a pochůzek v městské části, zejména v nočních hodinách 4 body
9. Zvýšení podpory stávajících integračních aktivit v rámci integrace cizinců 3 body
10. Výstavba startovacích bytů 2 body

 Další problémy byly prezentovány jako důležité, ale nedostaly se mezi první desítku:

11. Revitalizace prameniště Prokopského potoka
12. Likvidace černých skládek, častější sběr a svoz odpadků okolo domů
13. Zvýšení finanční podpory zájmových kroužků
14. Rozšíření provozních hodin a zlepšení služeb pošty

 

 

Závěry veřejného fóra byly z důvodů větší reprezentativnosti předloženy občanům formou ankety ve STOPu. Čtenáři mohli své názory zasílat poštou, vhozením do schránky na podněty na radnici nebo prostřednictvím internetu. Do ankety se zapojily více než tři stovky respondentů.

Výsledkem je následující pořadí priorit občanů:

    Celkem bodů
1. Omezení zástavby na úkor zeleně 129
2. Omezení provozu heren 117
3. Řešení dopravy v klidu (parkování) 91
4. Zvýšení počtu pochůzkářů městské policie a pochůzek v městské části 73
5. Výstavba domu pro seniory 64
6. Likvidace černých skládek, častější sběr a svoz odpadků 39
7. Rozšíření provozních hodin a zlepšení služeb pošty 35
8. Zajištění krizového bydlení pro sociálně slabé 24
9. Revitalizace prameniště Prokopského potoka 23
10. Zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy 17
11. Výstavba startovacích bytů 17
12. Zvýšení finanční podpory formou grantového systému pro volný čas a sport, zeleň, životní prostředí a sociální oblast 16
13. Zvýšení finanční podpory zájmových kroužků v Domě dětí a mládeže a v základních školách 13
14. Zvýšení podpory aktivit v rámci integrace cizinců 7