Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Barokním okolím Lysé nad Labem

Do Lysé, o níž první zmínky najdeme v Kosmově kronice, se dostanete třeba vlakem z Masarykova nádraží. Od nádraží se vydáte po červené kolem výstaviště přes Husovo náměstí na náměstí Bedřicha Hrozného, kde je i jeho muzeum a roste zde památný jírovec maďal. Naproti stojí kostel sv. Jana Křtitele z r. 1719 se sochami svatých od M. B. Brauna, z nichž nejcennější je socha sv. Jeronýma. Od rozcestníku budete pokračovat po červené kolem zámeckého parku a pak asi 5 km po rovince mezi polemi a krásnými borovými lesy. Minete mysliveckou střelnici a dojdete do malebné obce Stará Lysá. Na návsi můžete obdivovat nádhernou památnou pětisetletou lípu a opravenou zvoničku. Po červené značce a zároveň po naučné stezce Krajinou Rudolfa II. dojdete na rozcestí s kaplí, památným lipovým stromořadím a informativní tabulí o naučné stezce. Na další křižovatce s rozcestníkem se napojíte na modrou a borovými lesy dojdete na rozcestí Pařeziny u Závor. Odsud budete pokračovat po žluté až na rozcestí sv. Václava.

Cestou uvidíte stavby související s pitnou vodou, protože se pohybujete nedaleko Káraného. Na rozcestí sv. Václava si můžete sednout na odpočívadle a posvačit. Z původního komplexu se zachovala jen kaple s reliéfem zavraždění sv. Václava a sochami andělů Smrti a Života od M. B. Brauna. Odsud dojdete po červené kolem dostihového závodiště zpět do Lysé na náměstí B. Hrozného. Doporučuji zastávku v příjemné cukrárně a návštěvu zámeckého parku. V zámku dnes sídlí Dům seniorů. Za F. A. Šporka byl areál barokně upraven a je dekorován bohatou sochařskou výzdobou z dílen M. B. Brauna a I. F. Platzera. U vstupní brány najdete památný platan javorolistý a u budovy zámku památný jírovec maďal. Sbíráte-li turistické známky, zastavte se po cestě na nádraží v infocentru na Husově náměstí.

Přeji mnoho zážitků z celodenního výletu.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan