Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Centrum právní pomoci poradí bezplatně

Od 14. ledna nabízí radnice Prahy 13 občanům městské části v problematické situaci základní právní poradenství. Rada MČ Praha 13 schválila tento záměr 16. prosince 2013.
Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma. Návštěvní hodiny jsou dvakrát týdně – v úterý 14.00 – 16.00 a ve čtvrtek 9.00 – 12.00. Poradna sídlí ve 2. patře radnice na Slunečním náměstí v místnosti č. 344. Zájemce o právní radu musí být občanem Prahy 13, to znamená, že má na území městské části trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost. Musí se předem telefonicky objednat na tel. 235 011 144, 228 nebo na bezplatné lince 800 130 000 a ve sjednanou hodinu přijít.
Centrum právní pomoci je určeno pro lidi, kteří se ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Advokátka Mgr. Iva Jermanová, která pro radnici službu zajišťuje, má na každého klienta 30 minut a poskytne mu zcela zdarma základní právní radu, jak v konkrétním případě postupovat. Během svého pobytu ve Velké Británii se inspirovala modelem právního poradenství, které tam běžně funguje.
„Lidé ve složité situaci by měli mít možnost získat základní právní radu bezplatně,“ říká Iva Jermanová. „Když může např. advokáty ex offo pro trestně stíhané osoby platit stát, proč by nemohli dostat právní radu bezúhonní občané v obtížné životní situaci? Je třeba, aby se lidé, kteří se z různých důvodů dostali do nějakého problému, dozvěděli, že jejich problém má řešení a aby ho začali řešit co nejdříve. Zvláště v případech, ve kterých figurují děti, je potřeba najít cestu z problému co nejrychleji.“
Smyslem centra je pomoci klientovi uvědomit si, že problém je třeba řešit, zorientovat se v souvisejících zákonech, nasměrovat ho, kam se obrátit, jaké dokumenty si obstarat a jak dále postupovat. Další právní služby (zastupování při jednáních, sepisování žaloby apod.) už ale bezplatně poskytovat nemůže.
Radit bude v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti.

Kontakt: Centrum právní pomoci, Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 2. patro, č. dveří 344. Je třeba se objednat v informacích radnice na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bezplatné lince 800 130 000.

Návštěvní hodiny: út 14.00 – 16.00, čt 9.00 – 12.00. Návštěva je možná jen po předchozím objednání. Služba je poskytována pouze občanům Prahy 13.

Samuel Truschka