Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti mají o čtení zájem

V ZŠ Mohylová již druhým rokem běží v rámci spolupráce s mateřskou školou Sluníčko pod střechou projekt Čteme předškolákům. Žáci 5. ročníků se pravidelně vydávají do školky a čtou mladším kamarádům. Nejde ale jen o předčítání, žáci s textem tvořivě pracují, vymýšlejí si pro děti otázky k textu, kreslí vlastní ilustrace... Jedním z cílů projektu je vyvolat u předškoláků zájem o čtení a knihy, na druhé straně jde o schopnost sebeprezentace našich páťáků. V pátém ročníku žáci také pracují na projektu Vydáváme časopis. Ten vytvoří, sestaví, vytisknou, svážou a postarají se o jeho distribuci. Nakonec s ním na společné hodině čtení seznámí naše prvňáčky.

Matylda Sloupová a Petra Jiránková