Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kronika Stodůlek měla výstavu

V lednu měli návštěvníci radnice mimořádnou příležitost vidět v atriu radnice originály proslulé stodůlecké kroniky. Kronika Stodůlek, kterou v letech 1956 až 1991 psal pan František Vlasák, je zcela jedinečným fenoménem dějin Prahy 13. Před ním vedl kroniku učitel Eduard Pešan, ta byla zabavena Okresním národním výborem.

Kronikář Vlasák, povoláním malíř pokojů, vytvořil zcela unikátní dílo obrovské kulturní hodnoty. Skvělým krasopisem a osobitým stylem popisoval události a dění ve Stodůlkách a často přitom čerpal z historických pramenů, tisku i literatury. Prokázal při tom velký rozhled a také výtvarné nadání, protože proložil text stovkami barevných ilustrací. Vzhledem k historické hodnotě třísvazkového originálu kroniky s dvěma tisíci stran rozhodla rada městské části před lety o pořízení digitální faksimile, která byla na výstavě představena společně s jednotlivými svazky kroniky. O vytvoření digitální kopie se tehdy významně zasloužil Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, který také celou výstavu připravil.

Na vernisáži výstavy 13. ledna přivítal zástupce starosty Petr Zeman současnou kronikářku Prahy 13 Věru Opatrnou a kronikářova syna Františka Vlasáka, který se také zajímá o historii a léta sbíral materiály o dějinách stodůleckých statků.

Samuel Truschka