Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Poctivý nálezce

Dne 22. 12. 2013 se na Obvodní ředitelství MP Praha 13 dostavil mladý muž, který v jedné z místních provozoven nalezl na barovém pultu větší hotovost a rozhodl se ji odevzdat prostřednictvím městské policie majiteli. Uvedl, že peníze v restauraci zřejmě zapomněl jeden z hostů, který byl v podnapilém stavu. Není bez zajímavosti, že nálezce
nemá trvalé bydliště a má tzv. úřední adresu na Úřadě MČ Praha 13. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho poctivost a příkladné jednání.

Další odcizená auta jsou na světě

V době mezi 8. a 16. lednem provedli strážníci našeho obvodního ředitelství na svěřeném území několik kontrol zaměřených na vyhledávání odcizených motorových vozidel. V rámci akce byly prověřeny zhruba 4 000 motorových
vozidel. Během kontrol nalezli strážníci dvě odcizená osobní auta registrovaná v Praze. Případy si na místě převzali
kolegové z místního oddělení Policie ČR.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP