Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Můj nový život

Letošní, v pořadí již osmý, vánoční jarmark v ZŠ Janského je už za námi, ale příjemný pocit z prožité akce zůstává. Děti se těšily nejen na prodej svých výrobků ve stáncích, ale také na program, který ve svátečně vyzdobené tělocvičně následoval. Po vystoupení členů České filharmonie Jany Kubánkové a Jiřího Posledního si přítomní prohlédli výstavu fotografií z akce, kterou pomohl uspořádat výtěžek loňského jarmarku (50 805 Kč). Výstava je součástí unikátního projektu Můj nový život. Novinkou letošního programu byla tombola, do které cenami přispěli učitelé a vychovatelé školy.
„Naše škola už dlouhou dobu spolupracuje s motolskou klinikou dětské hematologie a onkologie,“ řekla zástupkyně ředitele školy Marcela Kolářová. „Před dvěma lety jsme navázali užší spolupráci s pracovníky projektu Můj nový život, který vznikl v roce 2010 na základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové z FN Motol a umělecké fotografky Kamily Berndorffové. Jejich společným záměrem bylo zvýšit zájem veřejnosti o léčené onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. A byli to právě MUDr. Lucie Cingrošová a primář pro hematologii MUDr. Vladimír Komrska, CSc., kteří dětem za jejich snahu pomáhat přišli osobně poděkovat. Poděkování patřilo také učitelům, rodičům a dalším sponzorům (SodaStream, pan Jiří Šimáček z Restaurantu Čertův Mlýn a stálí hosté restaurace U koziček), bez kterých by se akci nepodařilo v takovém rozsahu zorganizovat.“
Letošní výtěžek 47 036 Kč poputuje opět na konto projektu Můj nový život.

Eva Černá