Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonický sbor hodnotil a plánoval

V sobotu 18. ledna proběhla valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Třebonice. Hodnotil se uplynulý rok ve sboru, co se povedlo, jaké byly nedostatky. Práci výboru a celého sboru zhodnotila starostka sboru. Následovaly zprávy zásahové jednotky, družstva žen a kroužek mladých hasičů zhodnotila jejich vedoucí. Valné hromady se kromě členů sboru zúčastnili také vzácní hosté – zástupci okolních sborů, Městského sdružení hasičů Praha, zavítal mezi nás i starosta městské části David Vodrážka se svým zástupcem Davidem Zeleným.

Rozloučili jsme se s mládeží, která nám již odrostla z řad dětí i dorostu. Spolu s panem starostou jsme přivítali do sboru ty nejmenší nové hasiče – přípravku SDH Třebonice, družstvo Dráčků, kde jsou děti ve věku 3 – 6 let. Na památku děti dostaly šerpu s datem vstupu a dráčka Soptíka, který mladé hasiče doprovází. Na závěr byly předány
věrnostní stužky a medaile členům i poděkování hospodářce sboru. Zároveň byl schválen i plán práce a akcí pro tento rok. O tom, co se u nás děje, vás budeme každý měsíc informovat.

Marta Horáková, SDH Třebonice