Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová solidarita

Také v letošním roce se Farní charita Stodůlky 6. ledna zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR. Do budovy radnice zavítala trojice mudrců v důstojných ornátech, vedená stodůleckým farářem Adamem Lodkem. V atriu je přivítal zástupce starosty Petr Zeman, který také hned odevzdal příspěvek. Postupně se připojila celá řada pracovníků úřadu, kterým tři králové na oplátku zazpívali a odměnili je perníčkem a cukrem. Další trojice koledníků obcházely i další místa v městské části, vybíraly od dobrodinců příspěvky a pokud to bylo možné, napsaly na jejich veřeje křídou požehnání C+M+B 2014. Výtěžek nebyl v době uzávěrky znám, protože zapečetěné schránky se odevzdávají do Arcidiecézní charity Praha, kde se dary sčítají a větší část se vrací do místních charit.

„Při loňské Tříkrálové sbírce jsme vybrali celkem 47 012 Kč, z toho se nám vrátilo 65 %, to znamená 30 000 Kč,“ vysvětluje ředitelka Farní charity Stodůlky Helena Ryklová. „Peníze byly tehdy využity na lyžařský tábor pro děti z ekonomicky slabších rodin a na zajištění Dnů nemocných a starších obyvatel Prahy 13. Z letošní sbírky budeme pomáhat sociálně slabším rodinám a přispívat na letní tábory, lyžařské kurzy, doučování a na školní pomůcky.“

V rámci celé Prahy se podle předběžných odhadů vybraly více než 2 miliony korun. Je potěšitelné, že i v době krize jsou mnozí lidé ochotni přispět na dobročinné účely. Svědčí o tom i další sbírky a humanitární akce, o kterých píšeme na jiných místech STOPu. Všichni dobrodinci zaslouží velký dík.

Samuel Truschka