Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Možnost využití ledové plochy

Rada městské části schválila podmínky pro možnost využití ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová v období od 1. 1. do 30. 3. 2015 (nebo do ukončení sezony v závislosti na počasí) mimo čas vyhrazený pro veřejné bruslení nebo bruslení škol. Čas na využití ledové plochy pro soukromé nebo firemní akce se stanovuje na 6.30 – 7.30 a 19.30 – 22.00, každý den v týdnu.

Cena je stanovena na 2 500 Kč na hodinu pro organizace a jednotlivce pořádající kurzy bruslení pro děti a mládež a na 6 000 Kč na hodinu pro organizace pořádající podnikové akce spojené s bruslením.

Zájemci mohou zaslat svůj požadavek (měsíc/den/čas) na e-mailovou adresu mosovskye@p13.mepnet.cz. Požadavek bude zpětně potvrzen, v případě obsazeného termínu bude nabídnut termín jiný.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství