Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tlumočení pro neslyšící pacienty v nemocnicích

Ředitelka Tichého světa Marie Horáková přednáší zdravotníkům ve FN Motol

Už sto tabletů, které neslyšícím umožňují komunikovat s lékaři pomocí online tlumočníků, zapůjčila do nemocnic po celé České republice obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN). Byly zakoupeny z výtěžku předloňského Adventního koncertu České televize a slouží ve stovce zdravotnických zařízení označených modrobílou nálepkou Bezbariérové nemocnice pro neslyšící. Projekt pomáhá neslyšícím pacientům překonat bariéry v komunikaci – jde především o porozumění informacím o zdravotním stavu nebo o postupu léčby. Některé nemocnice, např. pražská Fakultní nemocnice Motol, projevily také zájem o přednášky Tichého světa o základech komunikace s neslyšícími.

Tichá linka je služba obecně prospěšné společnosti Tichý svět založená na tlumočení do znakového jazyka online „na dálku“. Zkušební provoz Tiché linky byl zahájen v říjnu 2008 a od 1. 12. 2010 funguje nonstop. Jen v roce 2013 neslyšícím zajistila tlumočení v 25 249 případech. Čtrnáct tlumočníků se střídá podle předem naplánovaných služeb a díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i soukromých dárců je služba zajištěna nonstop 365 dní v roce.

Podstatou linky je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery v mobilním telefonu, tabletu, notebooku nebo počítači, kdy tlumočník přeloží sdělení do mluveného jazyka a naopak. Letos jsme zavedli kategorie
tlumočených hovorů – kromě rozhovorů pacientů v nemocnicích také volání na úřady, hovory týkající se práce a zaměstnání, rodinné hovory. Součástí linky je také tlumočení akutního nouzového volání na integrovaný záchranný
systém, které má absolutní prioritu napříč všemi kategoriemi.

Lucie Křesťanová, Tichý svět, o.p.s