Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky

Také v letošním roce se Farní charita Stodůlky zapojila do Tříkrálové sbírky, uspořádané Charitou ČR v celé republice. V oblasti Prahy 13 se sbírka konala od 4. do 10. ledna. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
V úterý 5. ledna navštívili koledující Tři králové také radnici Prahy 13. Zpívali koledu, vybírali finanční příspěvky a na zárubně dveří psali K+M+B 2016. Výtěžek letošní sbírky nebyl v době uzávěrky STOPu ještě znám, protože všechny vybrané peníze se odevzdávají a sčítají v ústředí charity. Část se pak vrátí zpět do místní farní charity. „Předchozí Tříkrálová sbírka nám vynesla 56 650 Kč,“ říká ředitelka Farní charity Stodůlky Helena Ryklová. „Díky ní podporujeme především sociálně znevýhodněné rodiny a seniory. V minulých letech jsme pomohli 38 dětem s financováním doučování, obědů, lyžařských kurzů, škol v přírodě nebo hudebních nauk. Také nám pomůže pořádat pravidelná setkávání nemocných a starších obyvatel Prahy 13. Děkuji všem dárcům, díky kterým můžeme podpořit naše projekty a pomoci tak lidem, kteří to potřebují. Vyprošuji Boží požehnání pro vás i vaše domovy.“

Samuel Truschka