Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž v angličtině

Ve středu 23. března od 9 hodin se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, ÚMČ Praha 13 a za podpory redakce časopisu Bridge šestnáctý ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu. Soutěž je určená pro žáky 5. tříd základních škol. Žáci si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách... Ústně pak samostatně předvedou svoji pohotovost ve „volné disciplíně“ – písničce, básničce, v krátkém vypravování, atd. Přihlášky zasílejte pouze na ajsoutez@zs-bronzova.cz. Více informací získáte u paní zástupkyně Aleny Šoukalové na tel./fax: 235 514 369, 235 514 356.

Nikolaj Hladík, ředitel školy