Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BRUSLENÍ? PARÁDA

Některé děti bruslí s rodiči již od školky, jiné vstoupí na led až se školou. Tak tomu bylo i s mnohými prvňáčky z naší 1.A ZŠ Mohylová. Jejich bruslařské začátky ale byly snadné, protože jim pomáhali jejich páťáci, v tomto případě z 5.A. Ti se o prvňáčky starají od prvního dne nástupu do školy, vodí je na pravidelná setkání s paní ředitelkou, starají se o ně o přestávkách, podnikají s nimi výlety a nyní s nimi chodí bruslit. Jsou pro ně velkou oporou.

Martina Tomanová a Pavlína Pohanková