Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HEJ, MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE...

Ve stodůleckém kostele sv. Jakuba St. také letos zazněla nejznámější a také nejhranější skladba Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční. Tóny „Rybovky“ tradičně znějí naprosto zaplněným kostelem na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince. Úvodem přivítali všechny přítomné administrátor stodůlecké farnosti Radek Tichý a starosta David Vodrážka. Pak už dostali prostor sólisté a členové Stodůleckého chrámového sboru při kostele sv. Jakuba a sbory Carmina Vocum a Besharmonie. Koncert uspořádala Stodůlecká farnost u sv. Jakuba Staršího ve spolupráci s Městskou částí Praha 13.

-če-