Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kronikářství (1981)

Je svědectvím každé doby, podaným ze zorného úhlu místního kronikáře. Dokladem významu kronikářské práce jsou soutěže pořádané v rámci okresu, kraje a celého státu. Tato velmi důležitá práce pro příští generace dostala svůj řád vydáním knížky Václava Pubala „Kronika a kronikáři“. Obsahuje podrobný návod k vedení pamětních záznamů po stránce obsahové i formální, aby všestranně zobrazili veškeré dění v obci vždy v rozsahu kalendářního roku. Práce kronikáře je velmi zodpovědná a rozsáhlá. V ročním záznamu podává obraz veškerého dění v obci se všemi klady a zápory, neboť i ty charakterizují převratné dění našeho století. V každém běžném roce se zpracovává rok předchozí. Kde dostává kronikář včas podklady od jednotlivých složek může včas zpracovat zápis. V druhé polovici roku může obvodní metodik jednotlivé obce zkontrolovat, schválit zápis a poradit před konečným čistopisným záznamem do kroniky.

Vybral Dan Novotný