Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejlepší ploty dělá stejně pan radní, tak proč s ním zveřejňovat smlouvy?

Úlohou opozice je především dohlížet na vládnoucí strany a přicházet s podněty na zlepšení fungování městské části. Náš klub je na Praze 13 v opozici a tuto roli se snažíme plnit. Hospodárnost a lepší přístup k informacím pro zastupitele i veřejnost je oblastí, ve které dlouhodobě usilujeme o zlepšení. A že je v tomto směru co dohánět, dokládá mimo jiné i fakt, že tento článek nám redakce STOPu odmítla otisknout s uvedením konkrétních jmen. Přestože je jeho obsah pouze konstatováním veřejně dostupných informací.

Za nezveřejnění osmi smluv dostala Praha 13 v loňském roce od Antimonopolního úřadu pokutu šest tisíc korun. Všechny problematické smlouvy byly uzavřeny na stavební práce nad půl milionu korun s NN, jedním z radních třináctky.

Pochybení radnice jsme zjistili z vyžádaného seznamu všech faktur MČ Praha 13, kde u NN byla za deset let částka přes 24 milionů korun. Je s podivem, že s NN byly zveřejněny jen dvě smlouvy nad 500 tisíc korun od roku 2012, kdy začala tato povinnost platit. U jiných dodavatelů jsme přitom na nezveřejnění nenarazili. Je namístě se také ptát, zda na Praze 13 nedocházelo k omezování hospodářské soutěže.

Při procházení faktur městské části jsme objevili ještě další nesrovnalost spjatou s NN. V roce 2015 dostal od nejmenovaného občanského spolku zakázku na opravu plotu s dotací 995 tisíc korun od naší městské části. Přestože podle faktury NN poslal spolku nabídku už v dubnu roku 2015 a Zastupitelstvo o dotaci rozhodovalo až v červnu 2015, radní při hlasování neupozornil na střet zájmů, jak mu ukládá zákon.

Co s tím, ptáte se? Zveřejňovat tato a jiná pochybení, snažit se o nápravu, a to zejména nastavením takových pravidel, aby k informacím o hospodaření městské části, veřejných zakázkách, dotacích, rozhodování rady, činnosti výborů i zastupitelstva měli přístup všichni občané Prahy 13, kteří se o to zajímají a ne jen vedení a úředníci městské části. Kompletní článek najdete www.praha13.zeleni.cz.

Tomáš Murňák, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Za obsah zveřejněných textů je zodpovědný vydavatel, v tomto případě redakce časopisu STOP, nikoli autor. Původní sdělení pana zastupitele obsahovalo jména konkrétních osob a organizací, což je z právního hlediska nepřípustné zasahování do práv třetích stran. Respektujeme proto stanovisko právní kanceláře specializující se na tiskový zákon a její doporučení text v původním znění nezveřejnit. Za popisovaným problémem se zpožděným uveřejněním smluv stála nepozornost konkrétního úředníka a nikoli úmysl ze strany samosprávy, jak se snaží autor článku čtenářům podsouvat. Z tohoto pochybení byly vyvozeny důsledky, úředník svou chybu uznal a uhradil městské části škodu, která jí vznikla udělením pokuty u Úřadu pro hospodářskou soutěž. Nutno podotknout, že sankce byla antimonopolním úřadem udělena pouze za nezveřejnění smluv, nikoli za kvalitu práce nebo cenu zakázky. Rovněž bychom rádi upozornili na skutečnost, že celá věc byla medializována již v létě 2016 v článku Pražského deníku a na facebookovém profilu naší městské části. Nemáme zájem na jakémkoli utajování informací, o čemž svědčí i uveřejnění příspěvku pana zastupitele na stránkách STOPu, ačkoli celá věc zazněla již dříve v jiných médiích.

Všechny informace o hospodaření městské části jakožto i další, které pan zastupitel uvádí ve svém sdělení, jsou veřejně dostupné a každý občan si je může vyhledat na webových stránkách Prahy 13 (www.praha13.cz).

-red-