Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Občerstvení opět v provozu

V lednu zahájil nový nájemce provoz občerstvení ve 2. patře Úřadu MČ. Občer stvení provozuje Charly Amusement – zařízení školního stravování, spol. s r.o.

Otevírací doba:

pondělí a středa 8.00–17.00

úterý a čtvrtek 8.00–15.00

pátek 8.00–13.00

Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy