Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Putování podél říčky Výrovky

Pojďme se projít podél malé, ale krásné říčky jménem Výrovka. Od metra Háje dojedeme autobusem přes Říčany, Kostelec nad Černými lesy do zastávky Zásmuky – Doubravčany. Od turistického ukazatele se vydáme po modré na Církvice 7,5 km. Po chvilce přejdeme po okraji louky a vnoříme se do lesa. Podél Výrovky, jež pramení v Kochánově, půjdeme proti proudu většinou po pravém břehu. Ta teče převážně severním směrem přes Uhlířské Janovice, obec Vavřinec, přes kterou půjdeme, Kouřim, Radim, Dobřichov a Písty u kterých se po 62 kilometrech vlévá do Labe. Dojdeme na rozcestí V Hlíně se studánkou. Už jsme ušli 2,5 km. Pokračujeme 2 km po modré k opravenému mlýnu Davídkov. Na ostrohu nad mlýnem leželo prastaré slovanské sídliště, jedno z největších na našem území. Dnes tohle tiché údolí ožívá jedenkrát ročně na závěr vodácké sezony divokým Vavřiňákem. Vydáme se dál po modré na Církvice a ve stínu lesa dojdeme podél meandrů Výrovky na rozcestí Buda s chatkami. Osadou Dakota dojdeme na další rozcestí. Tady opustíme modrou a po silničce dojdeme do Církvic. Na návsi je pomník obětem 1. světové války s fotografiemi padlých. Bohužel, některé chybí. Můžeme si zajít k zámečku. Je veřejnosti nepřístupný, ale zvenku stojí za zhlédnutí. Jako vrchnostenský dům jej vybudoval po roce 1713 Sázavský klášter. Roku 1783 se majitelem stává Emanuel Zádubský ze Schönthalu a přestavuje sídlo do podoby zámku, který po roce 1945 připadl státu. Kolem zvoničky po silnici míříme do obce Vavřinec, kterou založili ve 14. století a současně s kostelem pojmenovali podle patrona sv. Vavřince sázavští mniši. Původně románský kostel byl roku 1420 přestavěn goticky. Je zařízen jednotným pseudogotickým mobiliářem z druhé poloviny 19. století, řezbářská výzdoba pochází z turnovského ateliéru K. Šebora. Prohlédnout si také můžeme památný jasan ztepilý za stodolou č.p. 9 a památnou lípu velkolistou u hřbitovní zdi. A pak se vydáme kolem největšího kutnohorského rybníku se 71 hektary, tedy Vavřineckého, do obce Žíšov. První zmínka pochází z roku 1318, kdy zde sídlil Protiva či Protivoj ze Žíšova. V 17. století patřila osada hejtmanovi kouřimského kraje, který ji roku 1628 věnoval jezuitské koleji. Kolem válcového mlýna dojdeme po hrázi Panského rybníka ke kostelu sv. Mikuláše a za ním ke zřícenině gotické tvrze. Od ní se vrátíme dolů a kolem mlýnu po pravé ruce pokračujeme silnicí. Přejdeme Výrovku a pokračujeme po jejím levém břehu kolem opuštěné cihelny. Lokalita byla vykoupena Českým svazem ochránců. Jsou zde jezírka a mokřady s bohatou a vzácnou faunou a florou, například masožravou bublinatkou. Dojdeme do obce Chmeliště k vlakové zastávce a Smetanovou ulicí k ulici Kolínské v Uhlířských Janovicích. Zde se dáme doprava až na Václavské náměstí s kostelem sv. Aloise a sochou sv. Václava. Určitě sejdeme dolů pod kostel, kde je za zvoničkou jedna z nejstarších církevních románsko-gotických památek, úžasný kostel sv. Jiljí. Byl postaven v 11. století na bývalém pohanském obětišti. V roce 1904 sice vyhořel, ale gotický presbytář a fresky byly zachráněny. Byl obnoven roku 1908–9 v původním slohu. Dochovaly se gotické nástěnné malby, rokokový oltář a empírová kazatelna. Ještě si můžeme zajít k synagoze se secesním vlivem a orientální vzhledem. Obdivovat lze zachovaný interiér a nevšední barevné vitráže v osmi oknech. Do Prahy se dostaneme autobusem nebo vlakem. Krásný výlet a mnoho zážitků!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha – Karlov, oddíl TurBan