Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrá věc se opět podařila

ZŠ Janského se 12. prosince opět otevřela všem lidem z Prahy 13, aby pomohla v předvánoční čas dobré věci. Tradiční vánoční jarmark, doplněný o bohatý kulturní program připravený žáky I. a II. stupně, měl i letos za cíl vybrat částku pro projekt Můj nový život, který podporuje onkologicky nemocné děti ve FN Motol a pomáhá jim s návratem do běžného života. Rodiče, prarodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další návštěvníci tak měli možnost nejen zakoupit výrobky připravené přímo dětmi, ochutnat občerstvení sponzorované rodiči, ale zároveň také zhlédnout jejich pěvecké či taneční vystoupení. Tematicky vše navazovalo na mezinárodní projekt Edison. Vrcholem večera pak byla bohatá tombola. Obrovské úsilí všech pedagogů a žáků bylo korunováno rekordním výtěžkem, který činil 87 630 Kč. Za tuto částku patří velký dík všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci celé akce a také všem, kteří se ji zúčastnili.

Jan Havlíček, ředitel