Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k ubytovávání turistů

Pracovníci oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 13, správci místních poplatků, při kontrolách zejména webových nabídek a inzerce k ubytování turistů opakovaně zjišťují, že jsou turistům nabízeny volné pokoje v domech a bytech i celé byty, mnohdy s doprovodnými službami.

Tito ubytovatelé (ubytovatel – ten, kdo ubytování poskytuje) ve velkém počtu často nedodržují pravidla a neplní své povinnosti s těmito komerčními aktivitami spojené. Vystavují se tak možnosti postihu a udělení finančních sankcí ze strany správce místního poplatku a dalších správních orgánů.

Ubytování všech turistů, kteří pobývají na území Prahy, podléhá místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt:

  • poplatková povinnost se týká všech pronajímatelů, nejen hotelů, penzionů, ubytoven apod., ale i těch, kteří na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo mají předmětné prostory kolaudované pouze k bydlení (rodinné domy, byty atd.). Ubytovatel je povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne, od kdy započal s ubytováním
  • ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu a do ní zaznamenávat každou ubytovanou osobu (na jednu noc, několik dnů i týdnů) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí osoba přechodně ubytovaná za účelem rekreace (turista), pokud neprokáže jiný důvod pobytu (služební cesta, pracovní pobyt) nebo není od poplatku osvobozena – nutno zaznamenat v ubytovací knize. Přitom je nepodstatné, zda tato osoba hradí ubytovateli platbu za ubytování přímo nebo prostřednictvím inzertní služby apod.
  • poplatek od ubytované osoby musí vybrat ubytovatel, který se tak stává plátcem poplatku a ručí za jeho vybrání a odvedení příslušnému správci poplatku, v našem případě Úřadu MČ Praha 13
  • sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu, platí se de facto za každé přenocování
  • poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2003 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, v platném znění

Případné dotazy či přihlášky k poplatku směřujte na ÚMČ Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí. Hrušková, tel. 235 011 408, hruskovar@p13.mepnet.cz, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků