Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STODŮLÁČEK VYSTUPOVAL NA HRADĚ

Dětský Pěvecký sbor Stodůláček z Domu dětí a mládeže Stodůlky zakončil loňský rok tradičním zpíváním v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pod vedením Petry Šlapánkové zde vystoupil spolu s kapitulním sborem na Boží hod vánoční. Koncertu se zúčastnil kardinál Dominik Duka a velké množství návštěvníků, kteří je na závěr odměnili opravdu velikým potleskem.

František Kocmich