Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V LUKÁŠI

V pondělí 8. ledna se uskutečnil v Lukáši tradiční Tříkrálový koncert. Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami zazpívaly pod vedením sbormistryně Aleny Panochové pásmo vánočních písniček a koled. Přes 20 dětí svým zpěvem vytvořilo ve zcela zaplněném sále příjemnou atmosféru. Ta byla ještě umocněna na závěr vystoupení, kdy si všichni společně zazpívali My tři králové jdeme k vám. Koncertu se zúčastnil starosta David Vodrážka, který s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími hosty z městské části popřál seniorům hodně zdraví a štěstí v roce 2018. Dalším z milých hostů byl i Radek Tichý, farář Římskokatolické farnosti sv. Jakuba ve Stodůlkách. Organizátoři koncertu, Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Klub seniorů I., děkují účinkujícím dětem za jejich umělecké vystoupení, které si našlo cestu do srdcí všech přítomných posluchačů.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13