Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FINANČNÍ GRAMOTNOST

O tom, jak je tak důležité umět správně zacházet s penězi, zamýšlet se nad příjmy a výdaji a zvažovat své finanční možnosti, slýcháme téměř denně. Všichni víme, kolik lidí se už ocitlo v platební neschopnosti a k jakým problémům následně došlo. Je proto dobré, že se tomuto tématu věnuje čím dál větší pozornost i ve školách. I my v ZŠ Mohylová učíme děti v rámci projektu finanční gramotnost jak správně hospodařit. Hrajeme si na obchod, seznamujeme se s českými bankovkami a mincemi, povídáme si o tom, jak zacházet se svým kapesným, jak si vybírat kvalitní zboží, jak se bránit líbivým reklamám... Při Vánoční výstavě si mohli žáci své zkušenosti ověřit ve svých „skutečných obchodech“ s vánočním zbožím.

Anna Cudráková