Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram úklidu komunikací v ulici Bašteckého

Dobrý den,

ve STOPu jste prezentovali harmonogram úklidu komunikací, přičemž do něj nebyl zahrnut parčík v ulici Bašteckého. Ráda bych se zeptala, kdy bude parčík také uklizen a zda se neuvažuje o revitalizaci jeho mobiliáře? Vzhledem k tomu, že parčík je jakousi „vstupní branou“ do nově rekonstruo vaného nákupního centra na Velké Ohradě, který se snaží stát se důstojným místem pro obchodníky i firmy, vč. ScioŠkoly, měl by i vstup do něj vypadat důstojně. Mobiliář je již značně sešlý a kolem laviček jsou stovky nedopalků. Nestálo by za to instalovat tam nějaké nádoby na nedopalky? Předem děkuji za odpověď.

Helena Sedláčková

Děkujeme Vám za Váš podnět. Pěší zóna Bašteckého je částečně ve správě MHMP – komunikace. Zeleň a mobiliář je ve správě OŽP MČ Praha 13. Plochy jsou uklízeny od odpadků 3x týdně a jsou zde umístěny odpadkové koše. Vzhledem k tomu, že větší část pozemků je v soukromém vlastnictví, tak o novém mobiliáři prozatím neuvažujeme. Koš na nedopalky je umístěn u vstupu do Alberta ze strany centrálního náměstí u kašny „Oranta“. Správcovská firma bude požádána o pravidelné zametání této plochy.

Dana Céová, OŽP

Blokové čištění komunikací zajišťuje jejich správce, jímž je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK). Komunikace okolo parčíku do blokového čištění zahrnuta není, protože je ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. Ten také vloni zajišťoval její opravu.

Vladimír Bouček, odbor dopravy