Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVŠTĚVA Z BRNA


V prosinci navštívili naši ZŠ Mohylová studenti psychologie z Masarykovy univerzity v Brně. Zajímala je naše práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Strávili s námi den v 5. třídě, kam chodí několik dětí s vysokým potenciálem učení. Pro žáky si na úvod připravili poznávací hry. Ti v druhém bloku využili nových her, které máme k dispozici – například 3D Bofiin, Lidské tělo, nebo hra pro začínající kriminalisty. Žáci tak ukázali svou kreativitu a schopnost spolupráce ve skupinách.

Markéta Kůtková