Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Městská část Praha 13 již několik let aktivně realizuje místní Agendu 21 (zkráceně MA 21). Její hlavní náplní je aktivní a vzájemná spolupráce městské části s občany a partnerskými organizacemi na rozvoji Prahy 13 a aktivní zapojení všech subjektů do procesů plánování. Každým rokem je rozšiřováno portfolio aktivit, kterými se snažíme naplnit základní postupy MA 21, což je komunikace s veřejností a aktivní participace. V loňském roce byly uskutečněny Veřejná projednání, osvětové kampaně a soutěže pro děti. Jednou z priorit v roce 2019 byla mezigenerační propojení u některých akcí, které MA 21 pořádala. V rámci udržitelného rozvoje byly uspořádány akce zaměřené na ekologii. Velice nás těší, že všechny byly a jsou veřejností velmi dobře vnímány a občané se do akcí aktivně zapojují. Každoročně obhajuje MA 21 svoji práci a postup v celorepublikových kritériích, ve kterých již stabilně dosahuje velmi dobrých výsledků. V loňském roce jsme nejen obhájili svoje postavení v rámci pražských městských částí, ale podařilo se nám tuto pozici ještě více upevnit.
Jde zatím o nejlepší umístění a tento trend chceme udržovat i nadále. Velmi děkujeme všem, kteří se na aktivitách MA 21 aktivně podílejí.

Radní Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud, předseda výboru MA 21