Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro bezpečí našich dětí


Základní škola Klausova se snaží prostřednictvím projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) zajistit dětem pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí škol bezpečné pěší cesty.
Projekt začal dotazníkovým šetřením mezi dětmi a rodiči. Žáci pak mapovali pěší cesty do školy, na nich identifikovali nebezpečná a velmi frekventovaná místa, kde následně monitorovali dopravu. Tento monitoring podpořil dopravní studii s konkrétními návrhy, které byly diskutovány pracovní skupinou, mezi jejíž členy patří i zástupci MČ Prahy 13.
Tato studie byla 18. prosince 2019 slavnostně předána žáky naší školy místostarostce Marcele Plesníkové. K částečné realizaci již došlo vznikem nového přechodu v ulici Klausova (pěší cesta od polikliniky) a všichni pevně věříme, že další realizace navržených opatření budou následovat.

Lucie Ondroušková