Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola, kde špatné známky nehrozí

V obchodním centru na Velké Ohradě v Prusíkově ulici otevřela 3. září 2018 své brány a přivítala své první žáky ScioŠkola. Jde o základní školu, kde se děti samozřejmě učí, ale trošku jinak, než je tomu v ostatních základních školách. Jak? Tak o tom jsme si krátce povídali s ředitelkou školy Monikou Kohoutkovou a její zástupkyní Lucií Vrchotovou.

Vaše škola se od ostatních liší už svým názvem – scio. Co si máme pod tím představit?
Sáhneme do původu tohoto slova, které vychází z latiny. Znamená vědění, rozhodování, v podstatě cokoli vás napadne v souvislosti s poznáváním a s touhou po vědění, která od útlého věku vychází z nás samotných, z každého člověka. My vzdělávání nenastavujeme nějakými přísnými a striktními systémy. Ve ScioŠkolách se snažíme připravit pro všechny děti takové podmínky učení, které odpovídají jejich aktuálním možnostem a potřebám. To ale samozřejmě neznamená, že si naši žáci dělají, co chtějí. Naopak. Ale necháváme na každém z nich, aby si mohl nastavit priority. Aby měl dostatek prostoru a možností vzdělávat se v tom, co ho nejvíce zajímá. Důležité je, aby ho učení bavilo a dávalo mu smysl. Aby získal schopnost převzít za vlastní učení odpovědnost. Snažíme se, abychom pro naše žáky nebyli stoprocentní vnější motivací, ale abychom podpořili jejich vnitřní motivaci. Děti samozřejmě vedeme, ale používáme k tomu jiné formy. Všechny by měly dosáhnout určité úrovně v základních oblastech a mít možnost se mimořádně rozvinout v oblastech svého zájmu.

Jsou zde zastoupeny všechny třídy?

Škola je koncipována od 1. do 9. třídy, zatím máme zastoupeny třídy do 7. ročníku. Odlišnost od běžných škol je v tom, že prvňáčci se učí samostatně, ale žáci 2. a 3. třídy se učí dohromady. Stejně jako žáci 4. a 5. třídy a 6. a 7. třídy. Základním předmětům, jako jsou čeština, matematika a cizí jazyk, je věnován samostatný prostor. Ostatní předměty jsou vyučovány v jednom celku, kterému říkáme Svět v souvislostech. Ve třídě je průvodce, někdy také asistent, u jazyků rodilý mluvčí. Nám se tato forma výuky skutečně osvědčila, vyhovuje nám i žákům. Můžeme ji realizovat díky nízkému počtu žáků v ročníku. To nám umožňuje individuální přístup ke každému z nich.

Řekly jste průvodce?

Ano, protože žáka na cestě za vzděláním provázíme. Odtud průvodce. Jiné označení pedagoga ale není jedinou zvláštností. U nás se všichni oslovujeme jménem, žáci nedostávají známky, ale slovní hodnocení, velmi úzce spolupracujeme s rodiči, kdy o hodnocení žáka hovoříme s rodiči za jeho přítomnosti. Tím má dítě možnost se k tomu vyjádřit, diskutovat, vysvětlit... Nemusí pasivně přijmout naše tvrzení.

Probíhá výuka podle daných osnov?

I my se řídíme legislativou, máme přesně dané osnovy, které nám určují, co musí žáci v jednotlivých ročnících zvládnout. Stejně jako všechny ostatní školy vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu, z kterého tvoříme svůj Školní vzdělávací program. Naše cesta k vzdělání a vědění vede bezpečným prostředím, kde dítě může projevit svůj zájem, názor, kde chyba není ostudou, ale vodítkem ke zlepšení a k správnému rozhodnutí. Žáci nejen spolurozhodují o náplni jednotlivých bloků výuky, ale také o určitém „řádu“ školy nebo o jejím vybavení...

Jak se může případný budoucí žák v „odlišnostech“ Scio Školy zorientovat?

Většina škol v Praze 13 má nějaké zaměření, kterým se od ostatních liší. Naše škola nabízí rodičům i žákům jen další alternativu. Dítě může celý týden, případně i déle, školu navštěvovat, aby se mohlo seznámit s formou výuky a ujistilo se, zda mu náš systém vyhovuje. Stejně otevřeně přistupujeme i k rodičům a poskytneme jim odpovědi na všechny otázky.

Eva Černá