Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Speciální akce zaměřená na neukázněné majitele psů

Pravidelnou kontrolou pejskařů jsou pověřeni zejména naši územně odpovědní strážníci – okrskáři, kteří ve svých okrscích vykonávají hlídkovou činnost pěším způsobem.
Nad rámec průběžných kontrol jsme na celém svěřeném teritoriu začali opětovně provádět speciální „akce psi“. Jedná se o plošné akce zacílené na neukázněné majitele psů. S ohledem na současné právní předpisy a trvale neuspokojivý stav veřejných ploch, budou strážníci našeho obvodního ředitelství realizovat mimořádné akce na kontrolu psů každý kalendářní měsíc. Součástí zvýšenégho počtu kontrol bude i prověrka řádného označení a přihlášení zvířat.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP