Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TŘI KRÁLOVÉ


Nový rok 2020 přivítala ZŠ Mohylová přímo královskou návštěvou. V pondělí 6. ledna zahájila vyučování setkáním všech žáků a pedagogického sboru s koledníky tříkrálové sbírky, kteří žákům vyprávěli příběh králů – mudrců a o tradici tříkrálového koledování, při kterém koledníci obdarovávali druhé písničkami a přáním všeho dobrého do nového roku. Žáci se pak mohli přidat ke zpěvu vánočních spirituálů. Poznali tak několik set let staré hudební tradice amerických černošských otroků, kterým vánoční příběh přinášel naději v jejich nelehké životní situaci.

Petra Jiránková