Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční akademie

V průběhu prosince probíhaly v naší ZŠ s RVJ Bronzová důkladné přípravy na velký projekt s názvem Vánoční akademie. Jednotlivé třídy prvního stupně pečlivě dolaďovaly svá pestrá vystoupení, která ve středu 18. prosince předvedly široké veřejnosti v prostorách Spolkového domu. Rodiče, prarodiče, hosté a přátelé školy se výborně bavili. Svou hojnou účastí, opravdovým zájmem o dění školy a v neposlední řadě obrovským potleskem podpořili naše šikovné školáky a práci pedagogického sboru. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že jsme v adventním čase potěšili mnoho lidských srdcí.

Pavlína Tomsová, zástupkyně ředitelky