Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čas Vánoc je časem být spolu!

Rok 2020 se jistě výrazně zapíše do historie. Až s časovým odstupem budeme schopni pojmenovat i to dobré, co nás posunulo dále.
V Základní škole Mohylová se každoročně těšíme na předvánoční čas. Společně se podílíme na vánoční výstavě, tvoříme, organizujeme různá představení a prodejní jarmarky našich výrobků, zveme širokou veřejnost do kavárny a takto strávený čas nás velmi těší a obohacuje. Tato doba nás bohužel obrala o možnost být spolu. Zároveň jsme si ale uvědomili, jak je to pro nás důležité, neopakovatelné a cenné. Proto jsme se v závěru roku radovali z každého společného setkání, ve školní družině jsme využili každé možnosti být spolu a doufáme, že si všechno v novém roce 2021 vynahradíme.

Jitka Hrubá