Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrá zpráva – kurzy i tábory budou

Koronavirus pomalu, ale jistě omezuje plno našich aktivit. Včelaření je ale nezbytné pro přírodu i člověka a tak jarní kurzy včelaření budou. Stejně tak i tradiční letní příměstské tábory pro děti ve věku 6 až 12 let.
Obě aktivity připravujeme nejen tak, aby byly tradičně na vysoké úrovni, ale aby se mohly konat i za zpřísněných protiepidemiologických podmínek. Budeme dodržovat nižší počty účastníků a využívat venkovních prostor rozsáhlého areálu. Aktuální a podrobné informace získáte na www.vcelinorech.cz a také na telefonním čísle 602 614 170.

Vladimír Glaser, předseda spolku